"Voor Kinderen en Volwassenen"

Psychologische hulpverlening onder een dak!

Doelgroep

Binnen het samenwerkingsverband is behandeling van zowel kinderen als volwassenen mogelijk. De doelgroep waar de verschillende praktijken zich op richten, wisselt per praktijk. De leeftijd varieert van peuters tot ouderen.  Meer informatie hierover is te vinden op onze afzonderlijke sites.

Behandeling en begeleiding

Het samenwerkingsverband is multidisciplinair opgebouwd. Dit betekent dat er  vanuit verschillende vakgebieden samen wordt gewerkt binnen 1 dossier. In het samenwerkingsverband zijn een klinisch psycholoog,  GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, psychodiagnostisch medewerker en psychomotorisch therapeut werkzaam.

Binnen het samenwerkingsverband zijn verschillende behandel en begeleidingsmogelijkheden. Iedere praktijk heeft zijn eigen specialisatie en doelgroep.  Meer informatie hierover is te vinden op onze afzonderlijke sites.Daarnaast werken wij veel samen met onze collega’s aan de burglaan die verenigd zijn onder de naam www.depraktijkapeldoorn.nl en de psychiater E.Heinsman-Carlier.

Gezamenlijk hebben wij ons verenigd in GGZkindenjeugdApeldoorn.

Onderzoek en observatie

Binnen het samenwerkingsverband zijn verschillende onderzoeksmogelijkheden. Er zijn mogelijkheden tot psychologisch onderzoek, maar ook kindpsychiatrisch onderzoek of observatie van de omgang tussen ouders en kind. Meer informatie hierover is te vinden op onze afzonderlijke sites.